Nna lattanga minta kisha ekkenena mibin mikki shan meula kasomma anabu, www.kunama-agara.com web sita maresi shodanga komalittoa sebunama kulabu, natafki aftata udumala keite dabu nna lattangnga samedena badala shan naula nasoke. Abaia Shuka Daueda Kibingke Koibisha Fardala Koibisha leledam itori kishke Kosheringngala Abaia shuka daueda kibingke koibisha fardala Kunama kishe naongki okosamarake fardellala (Shabiana/ Adolaina […]